Phí Dịch Vụ Tại Vinhomes Galaxy Nguyễn Trãi?

Phí dịch vụ quản lý Vinhomes Galaxy bao gồm các khoản chi phí sau:

Minh hoạ dịch vụ tiện ích Vinhomes Galaxy

a. Chi phí cho các dịch vụ trong Tòa Nhà như: Lễ tân, Chăm Sóc Khách Hàng, bảo vệ, vệ sinh môi trường, vệ sinh mặt ngoài Tòa Nhà 01 lần/năm, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng (chuột, bọ, gián, mối..) và các dịch vụ khác (nếu có)được xác định trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện và mức giao khoán thoả thuận trong Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý;

b. Chi phí điện, nước tại Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung (tươn gứng với phần chi phí được phân bổ cho Tòa Nhà);

c. Chi phí quản lý chung của Công Ty Quản Lý được phân bổ vào giá dịch vụ Tòa Nhà;

d. Các chi phí thanh toán lương và phí quản lý hành chính của Ban Quản Trị;

e. Bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung (tương ứng với phần chi phí được phân bổ cho Tòa Nhà) (không tính bảo hiểm dành cho người hoặc tài sản trong phạm vi Khu Vực Sở Hữu Riêng);

f. Chi phí cho dịch vụ phòng cháy chữa cháy ;

g. Chi phí cho dịch vụ kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện, nước, thu và thanh toán tiền điện,nước, và các sinh hoạt phí khác như đã đề cập ở trên, trừ trường hợp do đơn vị cung cấp điện, nước trực tiếp thực hiện;

h. Phí kiểm toán;

i. Chi phí bảo dưỡng Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung (tương ứng với phần chi phí được phân bổ cho Tòa Nhà);j. Chi phí tư vấn thiết kế, kỹ thuật.k. Bố trí nhân viên để thực hiện các công việc về hành chính và an ninh cho Khu Căn Hộ Văn Phòng và kiểm soát việc ra vào Tòa Nhà

.l. Trang bị hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng… tại Khu Căn Hộ theo tiêu chuẩn hợp lý để phục vụ mục đích quản lý và cung cấp dịch vụ Tòa Nhà.

m. Các chi phí khác theo quy định tại Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý

Phí dịch vụ dự kiến tại dự án Vinhomes Galaxy là: 17.000 /m2 (Thông thuỷ, trước thuế)

Thời gian hỗ trợ phí dịch Vụ: 3 năm với mức phí: 12.000/m2 (Thông thuỷ, trước thuế)

  • Phí gửi xe oto:1.200.000/Tháng
  • Phí gửi xe máy: 90.000/ Tháng
  • Tiền điện, nước: theo quy định thành phố
TẢI NGAY TOÀN BỘ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG DỰ ÁN VINHOMES GALAXY

*Mọi thông tin của quý khách đều được bảo mật!